Úvodní stránka » Podpora a servis » SERVIS a PODPORA drtičky odpadu DOMÁCNOSTI

Na této stránce jsme umístili tyto informace pro domácnosti:

- informace o kuchyňském drtiči odpadu - obsluha a návod drtiče odpadu Waste King®
- neodtéká drtič; zůstává, stojí voda v drtiči
- vyřešit problém s drtičkou
- zajistit servis nebo odstranit poruchu kuchyňského drtiče odpadu 
- náhradní díly pro kuchyňskou drtičku vyberte v katalogu náhradních dílů


Informace o kuchyňském drtiči odpadu - obsluha a návod 
Protože někteří z vás už mají kuchyňský drtič potravinového odpadu delší dobu a návod k obsluze s informacemi drtiče není k nalezení nebo se návod k obsluze kuchyňské drtičky ztratil, máte možnost si stáhnou návod ve formátu *.pdf. V návodu drtičů kuchyňského odpadu jsou informace a rady pro snadnou obsluhu drtičky.

Montáž a návod k použití kuchyňské drtičky odpadu
stažení/download montáž a návod k obsluze drtiče odpadu Bone Crusher® & Waste King®.

Obecné rady pro obsluhu drtiče stažení/download obecných rad drtiče odpadu Bone Crusher® & Waste King®.
Návod k obsluze zkrácená přehledná podoba návodu kuchyňské drtičky potravinového odpadu Bond. Zkrácený návod k obsluze drtiče kuchyňského odpadu vám poradí jak stručně a užitečně drtit pro rychlou správnou obsluhu kuchyňského drtiče stručné obecné pokyny pro obsluhu drtiče.
 
Je známo, že kuchyňský drtič, jako je originál Anaheim Mfg. USA, je bezúdržbový spotřebič. Je ale dobré z drtičky potravinového odpadu aspoň jednou za týden vyjmout gumovou manžetu drtiče. Gumová manžeta se vyjímá z hrdla drtičky potravinového odpadu. 
Po vyjmutí manžety kuchyňského drtiče ji pořádně opláchneme (popř. očistíme houbičkou, univerzálním kartáčem PRESIDENT aj.). Při drcení kuchyňského odpadu v drtiči potravinového odpadu, dochází občas k „nahození“ drceného kuchyňského odpadu v drtiči na spodní část chlopní manžety kuchyňského drtiče. Očištění manžety kuchyňské drtičky se prostě bez vašeho zásahu neobejde a zbytky rozdrceného kuchyňského odpadu jsou tímto z gumové manžety odstraněny.
Kartáčem můžete očistit i vnitřek drtící komory. Vždy na závěr postit studenou vodu a drtičku a nechat cca 20s puštěné, aby došlo k řádnému propláchnutí drtičky a odpadního potrubí za drtičem. To platí i po použití nebo vylití jakýchkoliv tekutých látek do drtičky.


Neodtéká drtič; zůstává, stojí voda v drtiči, je zacpaný/ucpaný 
tento problém vám nastane při špatném používání drtiče, protože nebyl dodržen postup drcení.
Drtič je konstruován tak, že průběžně spolu s vodou zpracovává potravinový odpad.
Pokud obsluha drtiče vhodí do drtiče naráz velkém množství odpadu nedojde k jeho správnému rozdrcení a proto může dojít k ucpání odpadního potrubí za tělem drtiče. Převážně hned v odtokovém kolenu drtiče vznikne špunt vytvořený ze špatně podrceného odpadu. Domácí kutil nebo vodo-instalatér, rozebere odpadní potrubí za tělem drtiče, vyčistí a opět zkompletuje.
Prosím používejte drtič dle návodu k obsluze, aby se tento problém neopakoval.


Vyřešit problém s drtičkou 

Pojistka sama od sebe, bez důvodně nevypne!
Pokud vypne/vyskočí resetovací tlačítko/pojistka, NESMÍ BÝT zatlačena, dokud neodstraníte závadu.
Proto prosím postupujte podle níže uvedeného návodu. Děkujeme!

Když vám kuchyňský drtič nefunguje, nejede, hučí, je potřeba provést několik jednoduchých kroků k odstranění poruchy, které ve většině případů kuchyňský drtič opět uvedou do chodu:

1. Zkontrolujte, jestli funguje elektrická zásuvka, do které je kuchyňský drtič odpadu připojený 

2. Kuchyňskou drtičku vypněte nebo nejlépe vytáhněte ze zásuvky, aby nedošlo ke zranění při dalším postupu odstraňování poruchy 

3.
Vyjměte gumovou manžetu z hrdla kuchyňského drtiče ve dřezu a vyzkoušejte, jestli se na dně drtící komory drtičky volně otáčí celé dno drtiče tj. drtící talíř. Na drtícím talíři jsou umístěné dvě výkyvné drtící lopatky-kladívka. Drtící lopatky-kladívka kuchyňské drtičky se musí volně kývat na drtícím talíři v rozsahu 90stupňů do pravého úhlu.
Pokud je drtící talíř zablokovaný, je nutné zablokovaný drtící talíř uvolnit s pomocí dlouhého plochého šroubováku nebo velké kuchyňské vařečky. Uvolňování drtícího talíře drtičky provedete roztáčením vlevo-vpravo a opakovaně dokud se nezačne volně otáčet celé dno drtiče tj. drtící talíř. Stejně tak provedete uvolnění dvou drtících kladívek-lopatek drtiče, aby se volně kývaly v rozsahu 90stupňů.

4.
Pokud jste drtící talíř talíř volně otáčí a lopatky-kladívka kuchyňské drtičky se kývou, a přesto drtič nefunguje, je možná vyskočená tepelně proudová pojistka drtiče. Teprve až po kontrole a případném uvolnění drtícího talíře a drtících lopatek-kladívek kuchyňského drtiče můžete zatlačit zpět vyskočenou tepelně proudovou pojistku. Pojistku drtiče potravinového odpadu najdete na spodním konci kuchyňského drtiče ve výklenku krytu (na druhé straně než je přívodní elektrický kabel drtiče odpadu). Pojistka je o velikosti čtverečku cca 0,5 cm a zprovoznění drtičky provedete stisknutím pojistky.

5.
Nyní vložte do hrdla drtičky odpadu gumovou manžetu, elektrický kabel zastrčte do zásuvky a zapněte drtič spínačem.

6.
Pokud i přesto drtič nefunguje, je další možností, že je něco špatně se spínačem drtičky:
   a. Pokud spouštíte kuchyňský drtič pneumatickým spínačem je nejčastější závadou, že se došlo k vypadnutí jednoho z konců plastové hadička přívodu tlakového vzduchu z pístku do spínače drtičky kuchyňského odpadu. Zkontrolujte tedy, jestli jsou oba konce vzduchové hadičky dobře nasazeny. Jeden konec vzduchové hadičky pneumatického spínače kuchyňského drtiče je nasazen na výstupní trubičku pístku pneuspínače odkud je vzduchovou hadičkou tlačen vzduch na druhý konec vzduchové hadice, která je nasazena na vstupní trubičku krabice spínače (mikrospínače) drtičky kuchyňského odpadu, do které je připojen přívodní elektrický kabel a elektrický kabel z spotřebiče kuchyňského drtiče.
   b. Pokud spouštíte drtič potravinového odpadu dálkovým bezdrátovým spínačem je potřeba zkontrolovat, jestli není špatná baterie ve vysílači bezdrátového spínače kuchyňského drtiče, to jednoduše zkontrolujete podle diody umístěné ve vysílači. Pokud kontrolní dioda nebliká, je špatná baterie a je nutné ji vyměnit.


Zajistit servis nebo odstranit poruchu kuchyňského drtiče odpadu 

Pokud ani pak závada na kuchyňském drtiči přetrvává, bude nejlepší, když nám napíšete nebo zavoláte a my s vámi probereme další postup k odstranění závady.

V případě, že se domluvíme, že je potřeba drtičku odpadu poslat na opravu k nám na servisní dílnu, pošlete pouze tělo kuchyňského drtiče bez hrdla (to si můžete nechat v kuchyňském dřezu a otvor uzavřít zátkou kuchyňského drtiče) a bez kolínka drtiče potravinového odpadu.

Po domluvě vám můžeme zajistit za úplatu příjezd technika, který drtič demontuje a odešle k nám do servisní dílny.

Drtič odpadu si sami demontujete, jde to snadno. Odděláte od kolena drtiče odpadní potrubí a pootočením do leva bajonetovou maticí na hrdle drtiče, odpojíte tělo drtiče od kuchyňského dřezu. Odšroubujete šrouby příruby odtokového kolena a koleno odděláte od těla drtiče. Celá instalace odpadního potrubí vám tedy zůstane zachována.

Drtičku kuchyňského odpadu musíte důkladně zabalit. Doporučujeme krabici vyplnit papírem, polystyrenem, bublinkovou folií nebo zmačkanými novinami ze všech stran kolem kuchyňského drtiče. Je velmi nutné, aby se drtič potravinového odpadu v krabici nepohyboval. Dopravci totiž s balíky zacházejí dost krutě a pokud se kuchyňský drtič v krabici posunuje, může dojít k rozbití krytu kuchyňské drtičky nebo odlomení některé části drtičky.
Do balíku s tělem drtiče nezapomeňte přiložit informaci s kontaktem na vás (jméno, adresa, telefon, e-mail) a stručně popsat, co se s kuchyňským drtičem stalo. Jakmile k nám drtička kuchyňského odpadu přijde do opravy, zjistíme závadu a dáme vám vědět výsledky a postup řešení.


Nejdůležitější informace k provozu kuchyňského drtiče potravinového odpadu: 
(předcházení poruchám kuchyňského drtiče nebo nefunguje kuchyňský drtič)

Pokud dojde z jakéhokoli důvodu k vyskočení tepelně proudové pojistky kuchyňského drtiče, je nutné nejdříve odstranit příčinu tohoto havarijního vypnutí motoru. Drtič potravinového odpadu se tímto způsobem brání zničení motoru kuchyňského drtiče. Pokud pojistku opakovaně zapínáte i když jste neodstranili příčinu výpadku, může dojít ke zničení motoru kuchyňského drtiče.

Důvodem vyskočení tepelně proudové pojistky kuchyňského drtiče je ve většině případů: zablokování drtícího talíře drtičky potravinového odpadu v drtící komoře nějakým předmětem, který se vzpříčil mezi drtící talíř a drtící prstenec drtiče kuchyňského odpadu a došlo k jeho nabobtnání vlivem vlhkého prostředí; nebo přehřátí motoru kuchyňského drtiče. 

JE NUTNÉ ODBLOKOVAT DRTÍCÍ TALÍŘ drtiče kuchyňského odpadu (otáčivým pohybem vlevo vpravo). Teprve až se v kuchyňském drtiči DRTÍCÍ TALÍŘ VOLNĚ OTÁČÍ A JSOU VOLNÉ DRTÍCÍ LOPATKY je možné ZATLAČIT pojistku a drtičku kuchyňského odpadu spustit. 

K PŘEHŘÁTÍ KUCHYŇSKÉHO DRTIČE dojde, pokud drtič drtil potravinový odpad příliš dlouho. To nastane tehdy, pokud do drtiče vhazujete hodně potravinového odpadu, který nejvíce vzniká při přípravě jídla. A pokud je drcený kuchyňský potravinový odpad obtížně drtitelný, kuchyňský drtič se tím značně přetěžuje a zahřívá. 
Kuchyňský drtič si snadno poradí s jakýmkoli potravinovým bioodpadem, který se snadno trhá nebo rozmělňuje a ten také patří do kanalizací a čističek odpadních vod, které jsou pro zpracování potravinového biodpadu určeny a využijí rozdrcený potravinový odpad pro vznik bioelektřiny a biohnojiva.
Proto v kuchyňském drtiči drtíme s opatrností veškeré vláknité, houževnaté nebo suché zbytky typu cibulové slupky, natě z mrkve, ředkviček, petržele, kedluben, syrové maso, šlachy atd. ty se těžko drtí a proto nejdou dobře rozmělnit. Drtič je rozseká, ale důkladně nerozmělní na velikost, která by umožnila odtok většího množství tohoto drceného vláknitého odpadu z kuchyňského drtiče. Při vhození  velkého množství vláknitého odpadu do kuchyňského drtiče „zaslepí“ drtící hrany a odpadové otvory a to způsobí, že se drtič s kuchyňským biodpadem točí, ale pouze se „trápí“. Čím víc vláknitého potravinového odpadu tam přidáváte, tím víc je kuchyňský drtič namáhán, zahřívá se a nakonec vyskočí pojistka. PAK JE NUTNÉ VYJMOUT Z DRTÍCÍ KOMORY TO CO KUCHYŇSKÝ DRTIČ NEDOKÁŽE PODRTIT.
Proto je třeba zamezit drcení pouze stejnorodého vláknitého bioodpadu. Kuchyňský drtič potravinového odpadu je konstruován pro zpracování směsného biodpadu vzniklého z potravin, který vzniká v kuchyni během přípravy jídla a po přípravě jídla. Je třeba vhazovat pokud možno různorodý potravinový odpad. Malé množství vláknitých biodpadů ve spojení s dalším typem potravinového odpadu není pro drtič problémem.
Tedy souhrnně řečeno: RŮZNORODÝ KUCHYŇSKÝ POTRAVINOVÝ BIOODPAD V MALÝCH DÁVKÁCH je pro drtič ideální „potravou“.  Kuchyňský drtič vytvoří jemně rozdrcený potravinový bioodpad, který má konzistenci naředěného džusu a ten je snadno odplavován kanalizačním potrubím do čističek odpadních vod a mikroorganismy v biologických čističkách, tak mají potravu - živiny a probíhá správný chod ČOV.


Pokud jste zde nenašli potřebnou informaci napište nám ne e-mail: podpora@bond.cz

Servisní oddělení Praha a střední Čechy:
technik servisu
tel. +420 777 007 052
email: servis.praha@drticky.eu

Servisní oddělení severní Čechy:
technik servisu
tel. +420 777 007 051
email: servis.sever@drticky.eu

Servisní oddělení jižní Čechy:
technik servisu
tel. +420 777 007 054
email: servis.jizni@drticky.eu

Servisní oddělení Brno a jižní Morava:
technik servisu
tel. +420 777 007 061
email: servis.morava@drticky.eu

Servisní oddělení severní Morava:
technik servisu
tel. +420 777 007 063
email: servis.severmorava@drticky.eu

Servisní oddělení Vysočína:
technik servisu
tel. +420 777 007 052
email: servis.vysocina@drticky.eu


Jazykové verze:       

Pracovní doba
kanceláře a
skladu
po-pá, 8:00 - 14:00 hod.
platí od 22.7.2024

 

DRTIČ BOND je silně návykový

 

 

Facebook přidejte si nás

Oblíbené odkazy