Úvodní stránka » Reklamační podmínky

Na veškeré námi dodávané výrobky pro domácnost, je fyzickým osobám, zajištěna záruční doba min. 24 měsíců. Tato záruční doba běží ode dne převzetí kupujícím.  V případě poruchy výrobku, je nutné kontaktovat firmu Bond marketing, s.r.o. Veškeré kontakty jsou uvedeny na přiloženém Návodu k obsluze se záručním listem

Než zavoláte záruční servis překontrolujte:

 • zda-li máte pořizovací fakturu nebo potvrzený záruční list.
 • překontrolujte, zda správně ovládáte spotřebič, dle přiloženého návodu na obsluhu
 • zda-li není porucha mimo daný spotřebič (vadná el. instalace, vadná vodoinstalace, nedostatečný tlak vody apod.)

Prodloužená záruční lhůta:
Prodloužená záruční doba je vyznačena na záručním listě, popř. v dodatku záručního listu. Tyto dokumenty, včetně faktury je nutné uschovat po celou dobu prodloužené záruční doby.


Nenalezené záruční listy, popř. návody k použití
Záruční listy nemusí být potvrzeny. Jako podklad pro uznání záruky, bude stejně jako v dalších zemích EU sloužit pořizovací doklad faktura, kterou zákazník obdrží při doručení zboží. Na požádání zákazníka prodávající vystaví záruční list. Záruční listy a návody k obsluze jsou přiloženy ke zboží. Pokud se nedopatřením ve výrobně stane, že návod popř. záruční list chybí, prosíme, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: info(zavi...)bond.cz
Následně zařídíme jejich doručení na e-mailový kontakt popř. vaší doručovací adresu.

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Vaše reklamace se snažíme vyřizovat v co nejkratších termínech k Vaší spokojenosti.
Pro internetový obchod platí stejné podmínky, jako v běžných kamenných obchodech.

Reklamační řád platný na dodané výrobky, se řídí dle ustanovení zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku, ve znění dalších předpisů. Tento zákon se vztahuje na zboží, u něhož došlo k vadě a je uplatňováno právo kupujícího z odpovědnosti za vady. Dále jen: kupující, reklamace, prodávající:

 • Povinností kupujícího je, se při přebírání objednaného zboží přesvědčit, zda není mechanicky poškozeno (výrobek, obal) a zda odpovídá vámi objednanému modelu. Podpisem přepravci kupující stvrzuje, že zásilka byla převzata v pořádku a nepoškozená. Pokud zjistíte závadu, zboží nepřebírejte a na místě s řidičem sepište reklamační protokol, na pozdější reklamace ve smyslu mechanického poškození nebude brán zřetel. Tuto skutečnost prosím ihned sdělte formou e-mailu na info(zavin...)bond.cz
  Odpovědnost za poškození v průběhu přepravy nese dopravce, přičemž veškeré zboží je pojištěno. Následně, může kupující požadovat vrácení peněz na prodávajícím, popř. nový výrobek.
 • po převzetí zboží kupujícím se na výrobek vztahuje záruční doba uvedená u jednotlivých typů výrobků (nejméně však 24 měsíců).
 • po záruční dobu může kupující uplatnit záruční servis na firmě Bond marketing, s.r.o.
 • v případě naplnění ustanovení zákona, může kupující odstoupit od smlouvy

Náklady spojené s dopravou zboží do servisu a zpět ze servisu vám budou uhrazeny při splnění těchto podmínek:

 • předem bude s naším reklamačním oddělením dohodnuto, že si zboží dopravíte do firmy Bond marketing, s.r.o. na vlastní náklady
 • reklamace bude oprávněná (nebude se jednat např. o závadu způsobenou chybnou obsluhou, mechanickým poškozením, dopravou zboží apod.)
 • podáte žádost o proplacení nezbytných nákladů spojených s dopravou reklamovaného zboží, popř. bude domluvena doprava hrazená firmou Bond marketing, s.r.o.
 • písemně doložíte výši nákladů (účtenka za poštovné, přepravní list apod.).
 • Upozornění: lze proplatit pouze náklady v přiměřené výši vzhledem k povaze zboží (např. náklady za poštovné nikoliv za taxi službu).

Podmínky pro vyplacení peněz na zboží vrácené ve 14-ti denní ochranné lhůtě:
Dle zákona má kupující právo do 14 dnů od prodeje vrátit zboží bez udání důvodů. Zboží musí být vráceno na adresu prodávajícího osobně, nebo způsobem, který popisujeme v odstavci níže. Zásilky vrácené formou dobírky, nebo zásilky zaslané po uplynutí lhůty 14 dnů nebudou přijaty. Zboží včetně originálního obalu musí být v bezvadném stavu, nepoškozeno, neporušeno, nepoužito, včetně všech dokladů, návodů, záručních listů, dárků apod., schopno další distribuce.


V případě vrácení zboží ve 14-ti denní ochranné lhůtě, si kupující musí zvolit na vlastní náklady takový druh přepravce, který nechá po doručení zásilky na sídlo společnosti Bond marketing, s.r.o., obsah řádně překontrolovat, (tzn. výrobek rozbalit) a zjistit jeho stav. V těchto případech, doporučujeme našim zákazníkům, aby nejlépe doručili výrobek osobně a neposílali jej např. Českou poštou, kde není možnost rozbalení a překontrolování zásilky. Zásilky, které nemají možnost fyzické kontroly výrobku jsou vraceny odesílateli. Stav vráceného zboží bude překontrolován příjímacím technikem, který následně vyrozumí kupujícího.


Jazykové verze:       

Pracovní doba
kanceláře a
skladu
po-pá, 8:00 - 14:00 hod.
platí od 22.7.2024

 

DRTIČ BOND je silně návykový

 

 

Facebook přidejte si nás

Oblíbené odkazy